Az Egyesületről

     1994 tavaszán tíz lelkes fiatalember, akiket a kezdetektől összekötött az ókori kultúra és történelem iránti érdeklődés, valamint a sportok, elsősorban a küzdősportok szeretete, megalapította Egyesületünket, a Collegium Gladiatoriumot. Az Egyesület legalapvetőbb céljaként tűztük ki, hogy a római gladiátorok fegyvereit, felszerelését, küzdőstílusát nem csak a saját örömünkre igyekszünk tanulmányozni és feleleveníteni, hanem közérthető formában, látványos előadások keretében a nagyközönségnek is bemutatjuk.

Pulai csoportkép arénában

     Az ókori szerzők munkáiban csak kevés, érintőleges említés történik a gladiátorjátékokról. Elsősorban ez annak tudható be, hogy a Római Birodalomban az írástudók, ezek közül is elsősorban a történetírók, költők magasabb társadalmi rétegekből kerültek ki, ezért nem igazán foglalkoztatták őket a köznép kedvenc szórakozásai, a kocsiversenyek, látványos vadászatok, vagy éppen a gladiátorjátékok. Írott forrásokra ezért nagyon csekély mértékben támaszkodhattunk. A fegyverzet nem a harcosok saját tulajdona volt, így nem temették el velük együtt, tehát a gladiátorok sírjainak régészeti feltárása is viszonylag kevés támpontot nyújtott. A ruházat, a páncélok és a fegyverek rekonstruálása során elsősorban mozaikokra, kisebb műtárgyakra (szobadíszként szolgáló bronzszobrocskákra, olajmécsesekre, csontfaragványokra) hagyatkozhattunk. A néhány elérhető tárgyi lelet jelentős részét a Vezúv i.sz. 79. évi kitörése őrizte meg az utókornak, Pompeii híres városában.

     Magával a küzdőstílussal kapcsolatban még kevesebb volt az elérhető támpont. A kevés ókori forrás mellett nagy segítségünkre voltak más, fegyveres és pusztakezes küzdősportokban szerzett tapasztalataink, valamint az egyszerű logika és racionalitás is: a gladiátorok fegyvereivel bizonyos dolgokat lehetséges és érdemes megcsinálni, másokat nem. Az évek során összegyűlt rutinnak köszönhetően mára elmondhatjuk, hogy a nálunk kiképzett harcosok vélhetőleg egy ókori arénában sem vallanának szégyent.

     Edzéseinket hetente kétszer, tornateremben tartjuk, ahol az újoncok magasabb rangú gladiátorok, tapasztalt mesterek keze alatt gyakorolhatják a kardforgatást, a lándzsavívást, vagy a hálóvetést. 20 év alatt nem csak Magyarországon, hanem Európa számos arénájában, hagyományőrző fesztiválján is bemutattuk már tudásunkat. Harcoltunk Spanyolország, az Egyesült Királyság, Németország, Horvátország porondjain, küzdöttünk Ausztriában, Szlovákiában és Romániában is. Legkedvesebb közönségünk mégis itthon Szombathelyen, a minden évben megrendezett Savaria Karneválon fogad minket – ide szinte hazajárunk.

     Fellépéseinken képzeletbeli időutazásra hívjuk nézőinket, amelyen a gladiátorjátékokat igyekeztünk úgy rekonstruálni, ahogy azok feltehetőleg az ókorban is zajlottak. Célunk még a korabeli kultúra, vallási szokások ismertetése, nagyobb fesztiválokon pedig a gladiátorok mindennapi életének bemutatása a táborképen keresztül. Csapatunk rekonstruált római katonai sátorral és annak berendezéseivel is rendelkezik, ahol a rendezvények idejére a tagok otthon felejtik a XXI. század rohanó egyhangúságát és pár napra gladiátorokká változva élik életüket.